logoklein2.gif

Barabinsk

 Mijn Favoriete Voordeurdeler
BESTELLEN
Door gangen en poorten naar de Hofjes van Haarlem
Antiquarisch (1 ex.)
ISBN 90 73983 17 7

prijs: € 35,- + € 3,65 verzendkosten

Wie door de prachtige binnenstad van Haarlem wandelt, kan op de meest onverwachte plaatsen een hofje aantreffen: aan een drukke winkelstraat, langs het Sparne, in stegen, achter een klein poortje of achter een grootse pronkgevel. Verspreid over het centrum zijn 22 hofjes overgebleven van de ruim 40 die de stad vroeger telde. naast de echte hofjes kreeg - vanwege de lange en bewogen geschiedenis - Het proveniershof een plaats in het boek. Het oudste hofje dateert van 1395, het nieuwste in dit boek van 2001, maar inmiddels is in 2007 achter het oudste hofje, de Bakenesserkamer, het Johan Enschedé Hof verschenen.
De schrijfsters deden archiefonderzoek, daarnaast spraken ze met bewoners, opzichteressen, regenten en architecten. In dit boek wordt de geschiedenis beschreven van het soms letterlijk en figuurlijk bekrompen leven in een hofje - de strenge (soms lang gehandhaafde) reglementen, de bouwgeschiedenis, de restauraties en de architectuur - geïllustreerd met honderden foto's en andere afbeeldingen.

Door gangen en poorten naar de Leidse Hofjes
Antiquarisch (1 ex.)

ISBN 90 73983 12 6

prijs: € 35,- + € 3,65 verzendkosten

Mijn favoriete voordeurdeler
(9 ex.)

€ 5,- + 2,92 verzendkosten
(bij 1 exemplaar)

Met Mijn favoriete voordeurdeler viert de Schrijversclub Leiden 1990 haar eerste lustrum. In deze bundel treft u verhalen aan van negen schrijvers, die allen in Leiden wonen of gewoond hebben. Twee van de schrijvers zijn overleden: Jan de Kler en Kees Hakkert. Naast een (bijna ooggetuige-) verslag van het Kroningsfeest van Koningin Wilhelmina in 1898, een Sinterklaasfeest in de Doelenkazerne in de jaren twintig en een toneelbewerking van De verzoeking van Louis Couperus, staan er eigentijdse verhalen en gedichten in, zeer verschillend van stijl en vorm.

ISBN 90-73983-10-X

Gedichten voor Shiva
(47 ex.)

€ 5,- + 2,92 verzendkosten
(bij 1 exemplaar)

Gedichten voor Shiva bevat een selectie van mystieke Tamil gedichten uit Zuid-India, daterend uit de vijfde tot de negende eeuw na Chr. In de gedichten geven de mystici uiting aan hun diepe verlangen naar eenwording met god en fulmineren zij tegen alles en iedereen die hen in dit streven in de weg staan. Het zijn met name vrouwen en hun verleidelijke listen die het moeten ontgelden. Taalgebruik en beeldspraak zijn veelal zeer direct. De gedichten zijn rechtstreeks uit het Tamil vertaald. In een inleiding wordt ingegaan op onder meer de rol van de dichtkunst in de mystieke traditie, op de verhouding van de mysticus tot 'zijn' god, en op de mythen van de god Shiva waarnaar in de gedichten wordt verwezen.

Herman Tieken (1952) is als sanskritist verbonden aan Instituut Kern van de Rijksuniversiteit te Leiden. Van zijn hand zijn eerder vertalingen verschenen van Sanskrit kluchten, erotische Prakrit gedichten en klassieke Tamil poëzie.

ISBN 90-73983-11-8 

Kunstgreep
(3 ex.)

€ 5,- + 2,92 verzendkosten
(bij 1 exemplaar)

In deze thriller, het debuut van Meindert Barkema (1939), is een moord op de Oude Singel het begin van een reeks spannende gebeurtenissen, die zich hoofdzakelijk afspelen in de Leidse binnenstad. Kunstwereld en horeca vormen het decor van het verhaal. Voor Leidenaren leuk om te weten waar alles zich afspeelt, voor niet-Leidenaren wellicht aanleiding eens te gaan kijken.

Spinoza
(1 ex.)

prijs: € 5,- + 2,92 verzendkosten

Mysterieuze tekeningen uit een teruggevonden ‘schetsboek van Spinoza’ spelen de hoofdrol in het titelverhaal van deze bundel. In andere verhalen bezoekt een vreemde man in gele mantel het Frans Halsmuseum; ontdekt iemand het geheim van een kloostertuin; ontmoet een moderne geestelijke een middeleeuwse monnik; en vertelt een gepensioneerde arts zijn dramatisch, occult levensverhaal.
Tien filosofisch getinte verhalen, met spanning, humor en romantiek.
‘Het schetsboek van Spinoza’ is het literaire debuut van Antoon Erftemeijer (Hoorn, 1954), kunsthistoricus en publicist.

Regenboog
(3 ex.)

prijs: € 3,- + 2,92 verzendkosten

Gedichten en korte verhalen van de Surinaamse schrijfster Sita Parsan. Zij overleed te vroeg in 1992. De lotsverbondenheid met Surinamers en met de historie van Suriname hebben haar ertoe gebracht verhalen en gedichten te schrijven waarin steeds weer thema’s terugkeren als integratie, discriminatie, uitbuiting, dictatuur, armoede, de natuur en de dood.
Het spel met dit laatste thema getuigt enerzijds van moed en overgave aan het onbekende, anderzijds neemt het de lezer zo in beslag dat hij onwillekeurig een onbehaaglijk gevoel krijgt bij het lezen van de nachtelijke wandelingen van enkele overledenen.
De humor in zowel Sita’s proza als haar poëzie verraad een scherpe geest.

De Onwetende Ochtend
(3 ex.)

prijs: € 3,- + € 2,92 verzendkosten

De dichter Konok (pseudoniem) is een uit Bangladesh gevluchte jurist. Hij heeft zijn dromen en gevoelens, die vaak niet gezegd kunnen worden, op papier gezet.
In 1995 ging hij (opnieuw) studeren aan de Rijksuniversiteit Leiden en werd actief lid van de Leidse Schrijversclub. Aan de stad Leiden wijdt hij twee lyrische gedichten.
Konok schrijft vanuit zijn gevoel en in de taal die het beste past bij de gevoelens die hij op dat moment heeft. Daarom bestaat deze bundel deels uit Nederlandse, deels uit Engelse gedichten.
Cees van Hoore (Leidsch Dagblad) schreef hierover: ‘De gedichten laten een dichter zien die de wereld om zich heen met liefde bekijkt.’

Rol van Golven
(50 ex.)

prijs: € 3,- + € 2,92 verzendkosten

Konok: ‘Ik weet niet of mijn gevoel af en toe dicht bij uw gevoel kan komen en herkenning oproept. Geboren in Bangladesh, taal Bangla - het gevoel zou gemengd kunnen zijn, oosters en westers.’ Dit is de tweede en laatste bundel die Konok in Nederland publiceerde. In 2001 moest hij Nederland verlaten, omdat zijn asielprocedure op niets was uitgelopen. Vermoedelijk is hij naar Engeland gevlucht in de hoop op meer succes bij het verkrijgen van een verblijfsvergunning.