logoklein2.gif

Barabinsk

 Dronken in de lente
DronkenG.jpg

Hoe Chinees zijn de Chinese gedichten van J. Slauerhoff? Zijn bundel Yoeng poe tsjoeng (1930) bevatte zowel vertalingen als oorspronkelijke gedichten over het China dat hij tussen 1925 en 1927 als scheepsarts in dienst van de Java-China-Japan-Lijn had leren kennen. Toen hij zijn verzen schreef, stond de Chinese poëzie in Europa zeer in de belangstelling. Evenals veel van zijn tijdgenoten vertaalde Slauerhoff niet rechtstreeks uit het Chinees. Bovendien mystificeerde hij hier en daar en gaf hij zijn bewerkingen een onmiskenbaar Slauerhoviaans accent. Deze uitgave van Slauerhoffs Chinese gedichten met de door hem gebruikte bronnen, de oorspronkelijke Chinese teksten en andere vertalingen van dichters en sinologen, laat zien hoe de dichter de verzen naar zijn hand zette en waarin zijn bewerkingen zich onderscheiden van die van zijn voorgangers, tijdgenoten en latere vertellers.
Jan Jacob Slauerhoff, 1898-1936.

ISBN 90-73983-05-3
prijs: € 14,50 + verzendkosten € 2,92

100 jaar Slauerhoff

Dronken in de Lente
De Chinese gedichten van J. Slauerhoff

100 jaar geleden begon Jan Jacob Slauerhoff zijn eerste gedichten te schrijven. Hij was amper 18 jaar. Hij werd geboren in Leeuwarden in 1898, en overleed in 1936 in Hilversum.
Stichting Uitgeverij Barabinsk gaf in maart 1993 de eerste druk uit van de bundel Dronken in de Lente, de Chinese gedichten van J. Slauerhoff. Al in oktober van hetzelfde jaar kwam de tweede druk uit. 
De bundel bevat zowel vertalingen als oorspronkelijke gedichten over het China dat Slauerhoff tussen 1925 en 1927 als scheepsarts in dienst van de Java-China-Japan-Lijn had leren kennen. Hij vertaalde niet alleen rechtstreeks uit het Chinees, maar ook uit het Frans, Duits en Engels. 

De samenstellers van deze bundel: Arie Pos, Cheng Shaogang en Nanneke Scheltens-Boerma hebben een belangrijke bijdrage geleverd aan de studie van het werk van Slauerhoff. Nooit eerder zijn systematisch van alle bewerkingen de bronteksten opgespoord. 

U kunt het boek nog bestellen, maar de voorraad is beperkt.

BESTELLEN